Contact Us

Twin Lakes STEM Academy is located at 6201 Noble Avenue North, Brooklyn Center, MN 55429. For more information, please contact us.

Phone: 763-338-9373 Fax: 763-205-2474

School Year Office Hours are 7:15am-3:30pm.

Jonas Beugen, Superintendent & Principal

jonas.beugen@twinlakesacademy.org

If you need translation please call the school and ask.
إذا احتجت ترجمة للغة العربية، الرجاء الإتصال على هاتف المدرسة واطلب المساعدة
Haddii aad rabto in luqada Somaliga laguugu turjumo fadlan soo wac iskoolka. Mahad sanid